Xử Lý Nhiệt:Nhiệt luyện là quá trình làm nóng và làm lạnh có kiểm soát, nhằm đạt được một hoặc một số thay đổi đặc tính có lợi của nguyên liệu theo mong muốn, một số loại nhiệt luyện thông thường như:

  • Ủ ( Annealing): là quá trình đảo ngược của quá trình làm cứng nguyên liệu, bằng cách nung nóng nguyên liệu đến nhiệt độ nhất định và duy trì trong khoảng thời gian vừa đủ, sau đó làm nguội chậm cùng lò để làm giảm độ cứng, tăng độ dẻo giúp nguyên liệu dễ gia công hơn.
  • Tôi ( Quenching): Là quá trình nung nóng nguyên liệu đến nhiệt độ tới hạn (Ac1), cấu trúc bên trong nguyên liệu biến thành tổ chức Ausenite sau đó làm nguội nhanh để biến đổi thành tổ chức Martebsite, làm cho thép cứng chắc hơn mà không làm thay đổi hình dạng.
  • Ram ( Te mpering): Là phương pháp nhiệt luyện bằng cách nung nóng nguyên liệu đến nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ tới  hạn (Ac1), và được giữ trong một khoảng thời gian vừa đủ. Điều chỉnh độ cứng của nguyên liệu từ quá trình làm cứng, khử bỏ lượng Austenite còn dư trong quá trình Tôi và khử ứng xuất. Nhiệt độ Ram càng cao thì độ cứng càng giảm và độ dẻo càng tăng.
  • Làm lạnh sâu ( Sub-Zero): Hạ nhiệt độ sản phẩm về nhiệt độ từ âm 70 đến âm 150oC để khử Austenite dư thành Martensite giúp tổ chức vật liệu cứng và bền hơn.
  • Nhuộm đen – oxi hóa bề mặt: Phủ một lớp hóa chất lên bề mặt sản phẩm nhằm chống rỉ.
  • Thường hóa ( Normalizing): Đưa tổ chức vật liệu về trạng thái ban đầu.
  • Khử ứng suất: Sản phẩm sau quá trình gia công hoặc khuôn sau quá trình sản xuất sẽ tồn tại những ứng xuất trong bản thân sản phẩm ( hoặc khuôn), do đó cần khử lượng ứng xuất dư đi bằng cách gia nhiệt đến dưới nhiệt độ đã Ram và giữ một khoảng thời gian nhất định.
 
 
  • Tags:

Tin tức sự kiện khác